Υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης για κωφά/βαρήκοα βρέφη και νήπια

Η Υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης για κωφά/βαρήκοα παιδιά 0-6 ετών και τις οικογένειές τους περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αναγκών του παιδιού και της οικογένειας, την αξιοποίηση της υπολειμματικής ακοής του κωφού/βαρήκοου παιδιού με τη σωστή εφαρμογή και χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας ή των κοχλιακών εμφυτευμάτων τους και γενικότερα την εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση στα παιδιά και τη συμβουλευτική στήριξη των γονέων και των οικογενειών τους. Στόχοι αυτής της παρέμβασης ως προς τους γονείς είναι να ενημερωθούν άμεσα και διεξοδικά σχετικά με την κώφωση/βαρηκοΐα και να είναι σε θέση να επιλέξουν την κατάλληλη παρέμβαση που, εξατομικευμένα πλέον, ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού τους, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να αναπτύξουν μια ισότιμη σχέση επικοινωνίας με το παιδί τους. Παράλληλα, για το παιδί κύριος στόχος είναι να βοηθηθεί σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς (ψυχοκινητικός – γνωστικός – ανάπτυξη προσωπικότητας) καθώς και στην απρόσκοπτη ανάπτυξη της επικοινωνίας και της γλώσσας. Φιλοσοφία του προγράμματος είναι η οικογενειοκεντρική προσέγγιση και παρέμβαση. Η συμμετοχή των γονέων και των υπολοίπων μελών της οικογένειας στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του παιδιού είναι σημαντική.

Η υπηρεσία στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα υπό την εποπτεία της Διοικήτριας του ΕΙΚ, Ομότιμης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Βενέττας Λαμπροπούλου, ειδικής στον τομέα της εκπαίδευσης και αποκατάστασης κωφών / βαρήκοων παιδιών.

Μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις δράσεις και λάβετε χρήσιμες συμβουλές, ακολουθώντας την σελίδα της Έγκαιρης Παρέμβασης στο facebook!

Γιατί είναι απαραίτητη η έγκαιρη παρέμβαση;
 • Έρευνες έχουν δείξει ότι όσο πιο νωρίς αρχίσει η έγκαιρη παρέμβαση τόσο πιο γρήγορα το παιδί θα αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για τη γλωσσική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη.
 • Η ανάπτυξη επικοινωνίας του κωφού / βαρήκοου βρέφους με το περιβάλλον του  αποτελεί  τον σημαντικότερο παράγοντα για τη μελλοντική του πρόοδο.
Οι Στόχοι της έγκαιρης παρέμβασης:

α) Για τους γονείς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας:

 • να αποκτήσουν γνώσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την κώφωση/βαρηκοΐα και να ενδυναμωθούν, ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για το παιδί τους,
 • να μπορούν να επικοινωνούν επιτυχώς με το κωφό/ βαρήκοο παιδί τους,
 • να αλληλεπιδρούν μαζί του, να εντοπίζουν τις ικανότητές του και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του,
 • να αξιολογούν την πρόοδο του παιδιού τους και να θέτουν στόχους για την περαιτέρω ανάπτυξή του σε όλους τους τομείς,
 • να παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για τη διατήρηση της συνοχής όλης της οικογένειας.

β) Για το κωφό/βαρήκοο παιδί :

 • να ανιχνευθεί και να αξιολογηθεί έγκαιρα η βαρηκοΐα του,
 • να βοηθηθεί ώστε να χρησιμοποιεί πλήρως την υπολειμματική του ακοή αξιοποιώντας τα ακουστικά βαρηκοΐας ή τα κοχλιακά του εμφυτεύματα,
 • να μάθει να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του,
 • να συμμετέχει πλήρως και να αλληλεπιδρά στις καθημερινές δραστηριότητες της οικογένειας,
 • να αναπτύξει έγκαιρα γλωσσικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες.
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης;
 • Εξατομικευμένες εκπαιδευτικές συναντήσεις με τα παιδιά παρουσία των γονέων τους
 • Δυνατότητα για τηλεφωνικές συνεδρίες και τηλεδιασκέψεις
 • Ομάδες γονέων (για επιμόρφωση και ανταλλαγή εμπειριών)
 • Πληροφόρηση για θέματα ιατρικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικών παροχών κ.ά.
 • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς για την ομαλή ένταξη στο σχολικό πλαίσιο
Από ποιους στελεχώνεται η υπηρεσία;

Η ομάδα μας αποτελείται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό), οι οποίοι συνεργάζονται στενά για την αξιολόγηση, την κατάρτιση και την υλοποίηση Εξατομικευμένου Οικογενειοκεντρικού Προγράμματος Παρέμβασης για κάθε παιδί και την οικογένειά του.

Πού και πώς παρέχεται η υπηρεσία;

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού στον χώρο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Για τις οικογένειες που διαμένουν εκτός των περιοχών αυτών, στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως υποστήριξης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αθήνα

Σταθερό

210 6410714

(07:00 – 15:00)

Θεσσαλονίκη

Σταθερό

2310 343079

(07:00 – 15:00)

Πάτρα

Σταθερό

(07:00 – 15:00)