Πρόσκληση για προσφορά προμήθειας περιφερειακού εξοπλισμού η/υ του ΕΙΚ Αθηνών

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού η/υ για τις ανάγκες του ΕΙΚ ΑΘΗΝΩΝ και συγκεκριμένα:

  • Πληκτρολόγιο και ποντίκι (ενσύρματο σετ)
  • Ηχεία η/υ (ζεύγος έως 6W)
  • Καλώδιο δικτύου (μήκος 5m)
Αναλυτικά εδώ
Μετάβαση στο περιεχόμενο