Πρόσκληση προσφοράς δημιουργίας διαφημιστικού σποτ για την Υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ΑΘΗΝΩΝ ενδιαφέρεται να αναθέσει τη δημιουργία διαφημιστικού σποτ για την προώθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Προγράμματος Έγκαιρης Παρέμβασης για τα κωφά/βαρήκοα παιδιά.

Αναλυτικά εδώ
Μετάβαση στο περιεχόμενο