Πρόσκληση προσφοράς για προμήθεια ακουστικών βάσεων στο ΕΙΚ Αθήνας

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ΑΘΗΝΩΝ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ακουστικών
και των βάσεων τους για την υπηρεσία εξ αποστάσεως διερμηνείας και χειλεανάγνωσης (RELAY) στον χώρο του.

Αναλυτικά εδώ
Μετάβαση στο περιεχόμενο