Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ενημερώνει τους κωφούς και βαρήκοους πολίτες ότι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Κωφών και Βαρηκόων του ΕΙΚ θα λειτουργεί πλέον ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού για την αποφυγή συνωστισμού στους χώρους του ΕΙΚ.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπουργείου θα εξυπηρετούνται δια ζώσης κατά προτεραιότητα μόνο επείγοντα θέματα και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα θα εξυπηρετούνται είτε με βιντεοκλήση είτε τηλεφωνικά μέσω IRIS RELAY SERVICE.

Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το 6932244562.
Ευχαριστούμε.