Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών καλεί νέους διερμηνείς Ε.Ν.Γ που ενδιαφέρονται να εργαστούν στην υπηρεσία παροχής εξ αποστάσεως διερμηνεία (relay service) να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος στη Γραμματεία του ΕΙΚ (Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  grammateia@idrimakofon.gr μέχρι τη Τρίτη 28-12-2021 και ώρα 14.00μ.μ.

Επισημαίνεται ότι οι διερμηνείς που θα συνεργαστούν με το ΕΙΚ θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή τους τη διαθεσιμότητά τους ως προς τις ημέρες και ώρες καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και θα αμείβονται με φορολογικό παραστατικό υπηρεσιών.