Το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ, προκηρύσσουν Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος 37,80 τμ, επί της οδού Αγίου Νικολάου 40 στην Πάτρα, ιδιοκτησίας τους. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Πλατεία Παντοκράτορος) την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 (λήξη υποβολής προσφορών).

Όροι διαγωνισμού

  1. το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη,
  2. ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 700€,
  3. ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες προσφορές.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τη διακήρυξη εδώ

Καθώς και στην ιστοσελίδα του Ασύλου Ανιάτων Πατρών (στην κατηγορία νέα-ανακοινώσεις).