1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Store Google Play.

2. Στο πεδίο “αναζήτηση εφαρμογής” γραψτε iris relay service και επιλέξτε την εφαρμογή iris

3. Πατήστε Ενημέρωση στην εφαρμογή και στη συνέχεια Άνοιγμα

4. Πατήστε αποδοχή στο αίτημα της εφαρμογής για χρήση video και ήχου

5. Αποσυνδεθείτε απο την εφαρμογή και συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας.

6. Αναμείνατε μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός των συνδεδεμένων διερμηνέων ώστε να εκινήσετε βιντεοκλήση.

 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

> Μήνυμα ” Η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη” 

Πατήστε το τρίγωνο βελάκι “back” και ανοίξτε πάλι την εφαρμογή

> Δεν βλέπω συνδεδεμένους διερμηνείς

Κλείστε την εφαρμογή απο το προσκήνιο πατώντας το τετραγωνάκι και ανοίξτε την ξανά ή Αποσυνδεθείτε απο την εφαρμογή και επανασυνδεθείτε