Πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης για κωφά/βαρήκοα παιδιά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΩΦΑ / ΒΑΡΗΚΟΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ) είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας που από το 1937 έως σήμερα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης για κωφά και βαρήκοα άτομα όλων των ηλικιών.

Η  Υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης δημιουργήθηκε το 1986 κι έχει να επιδείξει πλούσιο έργο με θετικά αποτελέσματα για τους γονείς και τα παιδιά τους.

Περιλαμβάνει προγράμματα:

 • Έγκαιρης ανίχνευσης και αξιολόγησης της βαρηκοΐας σε συνεργασία με μαιευτικές και ΩΡΛ κλινικές,
 • εκπαιδευτικής παρέμβασης σε βρέφη και νήπια
 • συμβουλευτικής υποστήριξης των οικογενειών τους

Φιλοσοφία του προγράμματος είναι η οικογενειοκεντρική προσέγγιση και παρέμβαση. Η συμμετοχή των γονέων και των υπολοίπων μελών της οικογένειας στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του παιδιού είναι σημαντική.

Μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις δράσεις και λάβετε χρήσιμες συμβουλές, ακολουθώντας την σελίδα της Έγκαιρης Παρέμβασης στο facebook!

Γιατί είναι απαραίτητη η έγκαιρη παρέμβαση;
 • Έρευνες έχουν δείξει ότι όσο πιο νωρίς αρχίσει η έγκαιρη παρέμβαση τόσο πιο γρήγορα το παιδί θα αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για τη γλωσσική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη.
 • Η ανάπτυξη επικοινωνίας του κωφού / βαρήκοου βρέφους με το περιβάλλον του  αποτελεί  τον σημαντικότερο παράγοντα για τη μελλοντική του πρόοδο.
Οι Στόχοι της έγκαιρης παρέμβασης:

α) Για τους γονείς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας:

 • να αποκτήσουν γνώσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την κώφωση/βαρηκοΐα και να ενδυναμωθούν, ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για το παιδί τους,
 • να μπορούν να επικοινωνούν επιτυχώς με το κωφό/ βαρήκοο παιδί τους,
 • να αλληλεπιδρούν μαζί του, να εντοπίζουν τις ικανότητές του και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του,
 • να αξιολογούν την πρόοδο του παιδιού τους και να θέτουν στόχους για την περαιτέρω ανάπτυξή του σε όλους τους τομείς,
 • να παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για τη διατήρηση της συνοχής όλης της οικογένειας.

β) Για το κωφό/βαρήκοο παιδί :

 • να ανιχνευθεί και να αξιολογηθεί έγκαιρα η βαρηκοΐα του,
 • να βοηθηθεί ώστε να χρησιμοποιεί πλήρως την υπολειμματική του ακοή αξιοποιώντας τα ακουστικά βαρηκοΐαςή τα κοχλιακά του εμφυτεύματα,
 • να μάθει να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του,
 • να συμμετέχει πλήρως και να αλληλεπιδρά στις καθημερινές δραστηριότητες της οικογένειας,
 • να αναπτύξει έγκαιρα γλωσσικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες.
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης;
 • Ιατροπαιδαγωγική αξιολόγηση των παιδιών
 • Εξατομικευμένες εκπαιδευτικές συναντήσεις με τα παιδιά παρουσία των γονέωντους
 • Δυνατότητα για τηλεφωνικές συνεδρίες και τηλεδιασκέψεις
 • Ομάδες γονέων (για επιμόρφωση και ανταλλαγή εμπειριών)
 • Πληροφόρηση για θέματα ιατρικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικών παροχών κ.ά.
 • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς για την ομαλή ένταξη στο σχολικό πλαίσιο
 • Ακουολογικό έλεγχο σε συνεργασία με ακουολογικές κλινικές
Από ποιους στελεχώνεται το πρόγραμμα;

Η ομάδα μας αποτελείται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό), οι οποίοι συνεργάζονται στενά για την αξιολόγηση, την κατάρτιση και την υλοποίηση Εξατομικευμένου Οικογενειακού Προγράμματος Παρέμβασης για κάθε παιδί και την οικογένειά του.

Πού είναι η έδρα του προγράμματος;

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού στον χώρο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και είναι δωρεάνΣε περιπτώσεις κατά τις οποίες η οικογένεια διαμένει εκτός Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, η επικοινωνία γίνεται μέσω τηλεδιασκέψεων

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Σταθερό

210 6438293 (9:00 – 14:00)

Email

eparemvasi@idrimakofon.gr

Σταθερό

2310 343079  (10:00 – 15:00)

Email

eparemvasi.thess@idrimakofon.gr