Νέα πρόσκληση για την προμήθεια γραφικής ύλης στο ΕΙΚ Αθηνών

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ΕΙΚ ΑΘΗΝΩΝ.

Αναλυτικά εδώ
Μετάβαση στο περιεχόμενο