Νέα πρόσκληση προσφοράς για προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 στο ΕΙΚ Αθήνας

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ΑΘΗΝΩΝ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού (λευκού) Α4.

Αναλυτικά εδώ
Μετάβαση στο περιεχόμενο