Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών σας προσκαλεί την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 
στις 18:30 στην ομιλία που διοργανώνει με θέμα:
«Ο Ρόλος της Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) στην Κοινότητα»
Ομιλητής: Ζάχος Παντελής
(Κοινωνικός Λειτουργός στην 1η Τ.ΟΜ.Υ. Ζωγράφου)
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΙΚ Αθήνας 
(Ζαχάρωφ 1, Αμπελόκηποι- 1ος όροφος) και θα υποστηριχθεί 
από διερμηνεία στην Ε.Ν.Γ. και χειλανάγνωση.