Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) για να εξυπηρετήσει τα κωφά και βαρήκοα άτομα και τις οικογένειές τους τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19,εκτός από την υπηρεσία της εξ’ αποστάσεως παροχής διερμηνέων για κωφούς και βαρήκοους, η οποία λειτουργεί κανονικά σε 24ωρη βάση, προσφέρει και τις παρακάτω υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Οι οικογένειες με κωφά/βαρήκοα βρέφη και νήπια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης,αλλά και αυτές που δεν συμμετέχουν, μπορούν να έχουν καθημερινή επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσεων με την ειδική παιδαγωγό του Ε.Ι.Κ. και τους άλλους ειδικούς του προγράμματος λαμβάνοντας καθοδήγηση, πληροφόρηση, συμβουλές και εκπαιδευτικό υλικό  για τη συνέχιση της εργασίας τους με τα παιδιά τους στο σπίτι.
  2. Οι κωφοί και βαρήκοοι (καθώς και τα ακούοντα μέλη των οικογενειών τους) που ενδιαφέρονται  να επικοινωνήσουν με κάποιον ψυχολόγο του Ε.Ι.Κ. έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης συμβουλευτικών συνεδριών μέσω βιντεοκλήσεων.  Στις βιντεοκλήσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει και διερμηνέας της νοηματικής γλώσσας χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να χρειάζεται να μετακινηθεί από το σπίτι του.
  3. Οι κωφοί και βαρήκοοι που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με την κοινωνική λειτουργό της υπηρεσίας εξυπηρέτησης κωφώντου Ε.Ι.Κ. για τη διεκπεραίωση θεμάτων που προκύπτουν από τη συναλλαγή τους με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς έχουν τη δυνατότητα πληροφόρησης, καθοδήγησης και διευκόλυνσης μέσω βιντεοκλήσεων.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται τις πρωινές ώρες εργασίας και είναι δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους και αυτούς που συμμετέχουν ήδη στα προγράμματα του Ιδρύματος, αλλά και στον ευρύτερο πληθυσμό από όλη την Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κινητού τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή με κάμερα και δυνατότητα σύνδεσης στο ίντερνετ. Οι ενδιαφερόμενοι από τη στιγμή που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για χρήση των υπηρεσιών, συναινούν και με τους όρους χρήσης του εκάστοτε μέσου (δωρεάν λογισμικού) όπως αυτοί υπαγορεύονται από τον κατασκευαστή τους. Γι’αυτόν τον λόγο οι ενδιαφερόμενοι παροτρύνονται να διαβάζουν τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του εκάστοτε μέσου που θα χρησιμοποιηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίεςμπορείτε να επικοινωνήσετε:
Α) για το πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης σε βρέφη και νήπια τηλεφωνικά στο 693.22.44.562 ή με sms ή με βιντεοκλήση ή να στείλετε e-mail στο eparemvasi@idrimakofon.gr

Β) για το πρόγραμμα ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης τηλεφωνικά στο 693.22.44.562  η με sms ή με βιντεοκλήσηή να στείλετε e-mail στο yps@idrimakofon.gr

Γ) για την υπηρεσία εξυπηρέτησης κωφών/βαρηκόων μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 693.22.44.562 ή με sms ή με βιντεοκλήση ή να στείλετε e-mail στο yek@idrimakofon.gr

Οι ανωτέρω υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν και από το παράρτημα του Ε.Ι.Κ. στη Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2310.34.30.79 ή να στείλετε e-mailστο eparemvasi.thess@idrimakofon.gr