Πρόσκληση για προσφορά απεντόμωσης μυοκτονίας ΕΙΚ Θεσσαλονίκης

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την διενέργεια απεντόμωσης – μυοκτονίας (4 εφαρμογές) για τις ανάγκες του ΕΙΚ στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά εδώ
Μετάβαση στο περιεχόμενο