Πρόσκληση προσφοράς για προμήθεια μπαταρίας UPS για το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΙΚ Αθήνας

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ΑΘΗΝΩΝ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μπαταρίας για το UPS του τηλεφωνικού κέντρου του.

Αναλυτικά εδώ
Μετάβαση στο περιεχόμενο