Πρόσκληση προσφοράς προμήθειας τόνερ φωτοτυπικού του ΕΙΚ Παρατήματος Θεσσαλονίκης

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια τόνερ (γραφίτη) για το φωτοτυπικό μηχάνημα του ΕΙΚ στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά εδώ
Μετάβαση στο περιεχόμενο