Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις των νόμων 2527/1997 ΦΕΚ 206 Α’ και της Υπουργικής Απόφασης αρ. Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./ΟΙΚ. 143575/17.11.2006 ΦΕΚ 1808’, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία του προγράμματος παροχής υπηρεσιών δια ζώσης διερμηνείας σε κωφά και βαρήκοα άτομα, το οποίο διεξήχθη από το 2016 έως και σήμερα με τεράστια επιτυχία εξυπηρετώντας μεγάλο αριθμό ατόμων με προβλήματα ακοής, καλεί όσους διερμηνείς ΕΝΓ ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο παραπάνω πρόγραμμα να υποβάλουν σχετικό αίτημα στη γραμματεία του ΕΙΚ από σήμερα έως την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 13.00. Όσοι διερμηνείς δεν δύνανται να προσέλθουν στο ΕΙΚ, μπορούν να στείλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@idrimakofon.gr.

Επισημαίνεται ότι οι διερμηνείς που θα συνεργαστούν με το ΕΙΚ για το παραπάνω πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτηση τους τη διαθεσιμότητά τους ως προς τις ημέρες και ώρες καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και να διαθέτουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.  Επίσης θα πραγματοποιηθεί μαζί τους ενημερωτική συνάντηση στο ΕΙΚ την Παρασκευή 22/03/2019 στις 12.00 το μεσημέρι.

Share on facebook
Share on twitter