Πρόσκληση Διερμηνέων ΕΝΓ για υπηρεσίες Δια Ζώσης διερμηνείας

Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις των νόμων 2527/1997 ΦΕΚ 206 Α’ και της Υπουργικής Απόφασης αρ. 13β/Φ.ΘΕΣΜ./οικ.143575/17.11.2006 ΦΕΚ 1808, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία του προγράμματος παροχής υπηρεσιών δια ζώσης διερμηνείας σε κωφά και βαρήκοα άτομα, το οποίο διεξήχθη από το 2016 έως και σήμερα με τεράστια επιτυχία εξυπηρετώντας μεγάλο αριθμό ατόμων με προβλήματα ακοής, καλεί όσους διερμηνείς ΕΝΓ ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο παραπάνω πρόγραμμα να υποβάλουν αίτηση και σύντομο βιογραφικό στη γραμματεία του ΕΙΚ από σήμερα έως την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00.

Όσοι διερμηνείς δεν δύνανται να προσέλθουν στο ΕΙΚ, μπορούν να στείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@idrimakofon.gr. Επισημαίνεται ότι οι διερμηνείς που θα συνεργαστούν με το ΕΙΚ για το παραπάνω πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή τους τη διαθεσιμότητά τους ως προς τις ημέρες και ώρες καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και να διαθέτουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Λήψη εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο