Σχολή Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Αιτήσεις γίνονται δεκτές, ετησίως, από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου

Η εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ολοκληρώνεται σε τέσσερις κύκλους, με τον κύκλο μαθημάτων να ξεκινάει τον Οκτώβριο και να ολοκληρώνεται τον Ιούνιο
(σε κάθε κύκλο πραγματοποιούνται εκατόν είκοσι ώρες μάθημα).
Η διάρκεια σπουδών στην Ε.Ν.Γ. είναι 4 έτη-επίπεδα, συνολικής διάρκειας 120 ωρών το έτος (2ωρα μαθήματα, 2 φορές την εβδομάδα).
Ώρες διδασκαλίας 09:00-21:00 ∆ευτέρα έως και Παρασκευή.

Τα μαθήματα Ε.Ν.Γ παρέχονται δωρεάν!!!

Για εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στην Αθήνα, συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη από 1η Μαϊου έως 30 Ιουνίου 3μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Σχολή Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας καλέστε στο τηλέφωνο 210 6434629 ή με email στο eik.ng@idrimakofon.gr .