Σχολή Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Η εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ολοκληρώνεται σε τέσσερις κύκλους, με τον κύκλο μαθημάτων να ξεκινάει τον Οκτώβριο και να ολοκληρώνεται τον Ιούνιο  (σε κάθε κύκλο πραγματοποιούνται εκατόν είκοσι ώρες μάθημα).  Η διάρκεια σπουδών στην Ε.Ν.Γ. είναι 4 έτη-επίπεδα, συνολικής διάρκειας 120 ωρών το έτος (2ωρα μαθήματα, 2 φορές την εβδομάδα). Ώρες διδασκαλίας 09:00-21:00 ∆ευτέρα έως και Παρασκευή.

Τα μαθήματα Ε.Ν.Γ παρέχονται δωρεάν!!!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Σχολή Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας καλέστε στο τηλέφωνο 210 6434629 ή με email στο eik.ng@idrimakofon.gr 

Ηλεκτρονική Αίτηση

Λόγος ενδιαφέροντος εκμάθησης της Ε.Ν.Γ.*

Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα Ε.Ν.Γ;

Επιθυμητέο Επίπεδο Ένταξης**

1 + 11 =

* Για την εγγραφή σας στη Σχολή Ε.Ν.Γ θα σας ζητηθεί η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για τα παραπάνω.

** Για την εγγραφή σας σε Β,Γ,Δ επίπεδο είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης περάτωσης του προηγούμενου επιπέδου.