Σχολή Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Η εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ολοκληρώνεται σε τέσσερις κύκλους, με τον κύκλο μαθημάτων να ξεκινάει τον Οκτώβριο και να ολοκληρώνεται τον Ιούνιο  (σε κάθε κύκλο πραγματοποιούνται εκατόν είκοσι ώρες μάθημα).  Η διάρκεια σπουδών στην Ε.Ν.Γ. είναι 4 έτη-επίπεδα, συνολικής διάρκειας 120 ωρών το έτος (2ωρα μαθήματα, 2 φορές την εβδομάδα). Ώρες διδασκαλίας 09:00-21:00 ∆ευτέρα έως και Παρασκευή.

Τα μαθήματα Ε.Ν.Γ παρέχονται δωρεάν!!!

Το πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Σχολή Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας καλέστε στο τηλέφωνο 210 6434629 ή με email στο eik.ng@idrimakofon.gr