Το έργο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών εξήρε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου: Ιστορικό παράδειγμα το έργο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών.

Στην ημερίδα του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών με θέμα «Relay: Διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα ατόμων με προβλήματα ακοής», η κυρία Μιχαηλίδου είπε πως το έργο του ιδρύματος «αποτελεί ένα ιστορικό παράδειγμα που δίνει στην κοινωνική πρόνοια τον χαρακτήρα της ενεργητικής παρέμβασης για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των κωφών και των βαρήκοων ατόμων, ώστε αυτά να συμμετέχουν χωρίς περιορισμούς στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή και φυσικά στην αγορά εργασίας».

Ακόμη, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπογράμμισε ακόμη ότι «σήμερα αντιλήψεις που ταυτίζουν την αναπηρία με την ανημποριά και την πρόνοια με την φιλανθρωπία όχι μόνο είναι αναχρονιστικές αλλά είναι και κοινωνικά επιζήμιες».

Στην ημερίδα με θέμα την προσβασιμότητα ατόμων με προβλήματα ακοής και ειδικότερα την ενημέρωση των φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να χρησιμοποιούν τις καινοτόμες υπηρεσίες του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ), η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Μαΐου, συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές, εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδας, αλλά και γονείς παιδιών με προβλήματα ακοής, συζητήθηκαν ζητήματα προσβασιμότητας μέσω της υπηρεσίας εξ αποστάσεως παροχής διερμηνείας (Relay Service), καθώς και η επέκταση της υπηρεσίας σε πλατφόρμες ψηφιακής εξυπηρέτησης (myKEPlive, myOAEDlive).

Ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτηs, έκανε αναφορά στον κομβικό ρόλο που η Πολιτεία μπορεί να διαδραματίσει στον τομέα αυτό και στη χρησιμότητα των εφαρμογών όπως το Relay που αίρουν τους αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, Κωνσταντίνος Σίμψης, τόνισε την αναγκαιότητα και το ευρύ πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος μέσα από εξατομικευμένες εμπειρίες χρηστών.

Η πρόεδρος και διοικήτρια του ΕΙΚ, καθηγήτρια Βενέττα Λαμπροπούλου, στην ομιλία της υπογράμμισε τη συμβολή των νέων καινοτόμων υπηρεσιών του Ιδρύματος που αποσκοπούν στην πλήρη πρόσβαση των κωφών και βαρηκόων συμπολιτών μας στα αγαθά της τηλεφωνίας και της επικοινωνίας, μέσω ειδικής βιντεοτηλεπικοινωνίας και με τη χρήση νέων τεχνολογιών υψηλής ποιότητας.

Ειδικότερα, η πρόεδρος του ΕΙΚ, αναφερόμενη στην υπηρεσία εξ αποστάσεως διερμηνείας τόνισε ότι η υπηρεσία αυτή λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο, καθώς και ότι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι περίπου 12.000 άνθρωποι με απώλεια ακοής από όλη την Ελλάδα.

Ο επίκουρος καθηγητής Ψυχολογίας στο Manchester Metropolitan University, Γεράσιμος Χατζηδαμιανός, από τη πλευρά του, αναφερόμενος στην υπηρεσία έγκαιρης παρέμβασης του ΕΙΚ για κωφά και βαρήκοα βρέφη και νήπια ως θεμέλιο για την πρόοδο των παιδιών υπογράμμισε ότι ως κοινωνία έχουμε «ηθική υποχρέωση» να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν την πλήρη ένταξή τους στο σχολείο και την κοινωνία. Στη κατεύθυνση αυτή, τόνισε ότι «στο πλαίσιο μιας οικογενειοκρατικής προσέγγισης και παρέμβασης, όσο νωρίτερα συνεργαστούμε με την οικογένεια και τους ειδικούς, τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα στη συνολική ανάπτυξη του κωφού/βαρήκοου παιδιού».

Τη βιωματική διάσταση της έγκαιρης παρέμβασης ανέπτυξε η Βάνα Ερμογένη, μητέρα βαρήκοου παιδιού. Στην τοποθέτησή της ανέφερε πόσο χρήσιμη και καθοριστική υπήρξε για την ενταξιακή πορεία του παιδιού της η καθοδήγηση που έλαβε στο πλαίσιο της έγκαιρης παρέμβασης.

Σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ακοής, ο Δημήτρης Κουρεμένος, ερευνητής του εργαστηρίου Πολυμέσων και Δικτυακών Εφαρμογών στο ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος και κωφός ο ίδιος, εστίασε στις προϋποθέσεις για την επαγγελματική αποκατάσταση κωφών και βαρήκοων ατόμων και ειδικότερα στην απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης στα ΑΕΙ, καθώς και στα τεχνικά επαγγελματικά κέντρα (ΙΕΚ,ΟΑΕΔ, κ.α.).

Μετάβαση στο περιεχόμενο