Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Κωφών / Βαρήκοων

Η Υπηρεσία λειτουργεί σε χώρο του Ε.Ι.Κ.,

κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10:00-14:00, Ζαχάρωφ 1, Αμπελόκηποι.

Η Υπηρεσία λειτουργεί σε χώρο του Ε.Ι.Κ. κατόπιν ραντεβού.

Η Υπηρεσία εξυπηρετεί, διευκολύνει ή και διεκπεραιώνει θέματα που απασχολούν τους κωφούς/ βαρήκοους ή που προκύπτουν σε συναλλαγές τους με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή, όπως για παράδειγμα:
•    ραντεβού σε νοσοκομεία και γιατρούς
•    διαδικασία των ΚΕ.Π.Α.
•    επιδόματα και κοινωνικές παροχές
•    θέματα νομικής φύσεως

   

   

  Κινητό & με SMS

  693 22 44 562

  Email

   yek@idrimakofon.gr

  Fax

  210 6440803

  Σταθερό

  210 6438284 / ‎210 6438293