Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Κωφών / Βαρήκοων

Η Υπηρεσία λειτουργεί σε χώρο του Ε.Ι.Κ.,

κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10:00-14:00, Ζαχάρωφ 1, Αμπελόκηποι.

Η Υπηρεσία εξυπηρετεί, διευκολύνει ή και διεκπεραιώνει θέματα που απασχολούν τους κωφούς/ βαρήκοους ή που προκύπτουν σε συναλλαγές τους με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, και τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή, όπως για παράδειγμα: 

  • ραντεβού σε νοσοκομεία και γιατρούς
  • διαδικασία των ΚΕ.Π.Α.
  • κατάθεση αίτησης πολιτικού ασύλου σε κωφούς/ βαρήκοους πρόσφυγες
  • εισαγωγή στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ
  • επιδόματα και κοινωνικές παροχές
  • θέματα νομικής φύσεως

 

 

Κινητό & με SMS

6937 209 100

Email

 yek@idrimakofon.gr

Fax

210 6440803

Στεθερό

210 6438284 / ‎210 6438293