Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

H υπηρεσία συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης του Ε.Ι.Κ. παρέχεται σε κωφά και βαρήκοα άτομα, καθώς και σε ακούοντα μέλη των οικογενειών τους, κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας. 

Απευθύνεται σε ενήλικες, έφηβους και παιδιά και διεξάγεται κατόπιν ραντεβού σε ωριαίες συνεδρίες. Η συχνότητα και το χρονικό διάστημα των συνεδριών καθορίζεται με βάση τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου ενώ προσφέρεται και δωρεάν διερμηνεία από το Ε.Ι.Κ. στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη. 

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στο χώρο του Ιδρύματος

στην Αθήνα Ζαχάρωφ 1, Αμπελόκηποι και στο παράρτημα της Θεσσαλονίκης, Κομνηνών 86 Πανόραμα.

Αθήνα

Κινητό & με SMS

‎693 22 44 562

Email

yps@idrimakofon.gr

Fax

210 6440803

Σταθερό

‎210 6438293

Θεσσαλονίκη

Email

yps.thess@idrimakofon.gr

Σταθερό

2310 343079