Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στο χώρο του Ιδρύματος

Ζαχάρωφ 1, Αμπελόκηποι

H υπηρεσία συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης του Ε.Ι.Κ. παρέχεται σε κωφά και βαρήκοα άτομα, καθώς και σε ακούοντα μέλη των οικογενειών τους, κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας. 

Απευθύνεται σε ενήλικες, έφηβους και παιδιά και διεξάγεται κατόπιν ραντεβού σε ωριαίες συνεδρίες. Η συχνότητα και το χρονικό διάστημα των συνεδριών καθορίζεται με βάση τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου ενώ προσφέρεται και δωρεάν διερμηνεία από το Ε.Ι.Κ. στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη. 

Κινητό & με SMS

‎6937 209 100

Email

yps@idrimakofon.gr

Fax

210 6440803

Στεθερό

‎210 6438293