Η σημερινή Διοίκηση του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών

Λαμπροπούλου Βενέττα, Διοικήτρια

Λαμπροπούλου Βενέττα, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΙΚ, με αναπληρώτρια την Ανδρικοπούλου Ειρήνη, Φιλόλογο με ειδίκευση στην Αγωγή Κωφών.

Φούσκα Στεφανία,  Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΕΙΚ, με αναπληρώτρια την Κιντώνη Κωνσταντίνα, Επικοινωνιολόγο.

Άντζακας Κλήμης, Τακτικό μέλος του Δ.Σ., Υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  με αναπληρώτρια την Τσαγκαρίδου Πελαγία, Υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Λυκιαρδοπούλου Πολυτίμη, Ψυχολόγος, Τακτικό μέλος του Δ.Σ, με αναπληρωτή τον Ντουνιαδάκη ∆ημήτριο, Ιατρό ΩΡΛ.

Μανθοπούλου Παρασκευή, Υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, με αναπληρώτρια την Αυλωνίτη Πηνελόπη, Υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κορδονούρης Παναγιώτης, Εκπρόσωπος της ΟΜΚΕ, Τακτικό μέλος – Αιρετό με αναπληρωτή τον Δαγρέ Χρήστο, ομοίως.

Παπαδόπουλος Γεώργιος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο ΕΙΚ Τακτικό μέλος – Αιρετό, με αναπληρωτή τον Χαμαϊλίδη Αλέξανδρο, Ψυχολόγο.

Λαμπροπούλου Βενέττα


Πληροφορίες

H Βενέττα Λαμπροπούλου είναι Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, διευθύντρια της Μονάδας Ειδικής Αγωγής και μελετών για Κωφούς του
Παιδαγωγικού Τμήματος ∆ημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συνεδρίου
Εκπαίδευσης Κωφών Παιδιών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 5-9/6/2015.

Πραγματοποίησε τις σπουδές της στην
Νέα Υόρκη (B.A, City University, M.Α, Columbia University, Ph.D New York University) όπου εργάστηκε και διέμενε για 15 χρόνια. Έχει υπηρετήσει από διάφορες διοικητικές θέσεις το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Υπουργείο Παιδείας και έχει συμβάλει καθοριστικά στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Αγωγής των κωφών (ίδρυση των Κέντρων
∆ιάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης, των Τμημάτων Ένταξης, των Εργαστήριων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, υιοθέτηση από τους εκπαιδευτικούς και αναγνώριση από την Πολιτεία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας το 2000).

Το επιστημονικό της έργο είναι δημοσιευμένο σε διεθνή περιοδικά και είναι μέλος συντακτικών επιτροπών διεθνών περιοδικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών για την Ειδική Αγωγή και την εκπαίδευση των κωφών.

idrimakofon.gr

Φούσκα Στεφανία


Πληροφορίες

Φούσκα Στεφανία

idrimakofon.gr

Άντζακας Κλήμης


Πληροφορίες

Άντζακας Κλήμης

∆ιδάκτωρ Γλωσσολογίας της Νοηματικής Γλώσσας, City University of LONDON (Αγγλία).

Πιστοποιημένος ∆ιερμηνέας ΕΝΓ (HORIZON, 1991). ∆ιερμηνέας EΝΓ από το 1987 Εκπαιδευτής διερμηνέων ΝΓ από το 2007. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του Σωματείου ∆ιερμηνέων ΕΝΓ και είναι ιδρυτικό μέλος. I am a sign linguist specializing in a variety of aspects of the structure of Greek Sign Language. I earned my PhD from City University of London. My area of research interest includes syntax morphology and phonology of Greek Sign Language.

Since 2004 I have worked as an expert in sign language at the Centre of Differential Diagnosis and Support (Ministry of Education).

My primary aim is to provide support for deaf/hard of hearing pupils, their families in mainstreaming (nursery, primary and second-
ary education). I have also been an active member of the Greek Association of Interpreters (SDENG) since its foundation (1991). I have worked as vocational trainer for sign language interpreter students and I am member of the Board of Exams for sign language interpreters.

Currently I am member of the Board of SDENG.”

idrimakofon.gr

Λυκιαρδοπούλου Πολυτίμη

Μανθοπούλου Παρασκευή

Κορδονούρης Παναγιώτης

Παπαδόπουλος Γεώργιος