Από την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 ώρα 08:00 αρχίζει να λειτουργεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα  στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών μία καινοτόμος υπηρεσία διερμηνείας εξ αποστάσεως (relay service) για κωφούς και βαρήκοους πολίτες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί μέσω εφαρμογής (application) για έξυπνες συσκευές, (smartphone, tablet).

Οι κωφοί – βαρήκοοι μπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών www.idrimakofon.gr και στη διεύθυνση www.myiris.gr

Η υπηρεσία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ για κωφούς και βαρήκοους.

Η νέα αυτή υπηρεσία αποτελεί μία επιπλέον της ήδη  υπάρχουσας και επιτυχημένης παροχής  διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και χειλεανάγνωσης  για κωφά και βαρήκοα άτομα με φυσική παρουσία διερμηνέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Υπηρεσία Διερμηνείας του Ε.Ι.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ & SMS: 6932 24 45 62, FAX: 210.6440803 email : eik.dierminia@idrimakofon.gr  ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210.6438284