Υπηρεσία Εξ Αποστάσεως Διερμηνείας
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας / Χειλεανάγνωσης
(Relay Service)

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών λειτουργεί την καινοτόμο Υπηρεσία εξ αποστάσεως Διερμηνείας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και Χειλεανάγνωσης (Relay Service).

Κύριος σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας της εξ αποστάσεως παροχής διερμηνείας είναι η διευκόλυνση όλων των κωφών και βαρήκοων συνανθρώπων μας, που λόγω των προβλημάτων ακοής τους δεν έχουν πρόσβαση στην επικοινωνία της κοινωνίας που ζουν, να αποκτήσουν μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών, ισότιμη με τους υπόλοιπους πολίτες πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά της επικοινωνίας, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την καθημερινή τους ζωή.

Ειδικότερα με την συγκεκριμένη υπηρεσία οι κωφοί και βαρήκοοι μπορούν μέσω του κινητού τηλεφώνου τους και του διερμηνέα της υπηρεσίας του Ιδρύματος, να επικοινωνούν με οποιονδήποτε ακούοντα σε πραγματικό χρόνο και να επικοινωνούν τις ανάγκες τους (ιατρικές, με δημόσιες υπηρεσίες, ιδιώτες, συγγενείς, φίλους κ.τ.λ.) άμεσα και αποτελεσματικά, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν, από επαγγελματίες διερμηνείς ΕΝΓ.

Σε περίπτωση που μία διερμηνεία ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από 20 λεπτά, συνιστάται η παρουσία διά ζώσης διερμηνέα. Η Υπηρεσία παρέχεται μέσω της εφαρμογής IRIS και διατίθεται για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS.

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της Υπηρεσίας

Οδηγίες για την εφαρμογή Iris Relay Service

Έχετε εγγραφεί στην εφαρμογή Iris της Υπηρεσίας Relay εξ αποστάσεως διερμηνείας ΕΝΓ / χειλανάγνωσης;

Σε τι συσκευή θα χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Iris Relay Service ;

Οδηγίες εγκατάστασης για Android

Iris: Διερμηνεία στη Νοηματική

 1. Πατήστε ή σαρὠστε με το κινητό σας την εικόνα:

 2. Πατήστε το κουμπί “Εγκατάσταση” και παραμείνετε στη σελίδα μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

 3. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε το κουμπί “άνοιγμα”.

Την εγκατέστησα. Πώς εγγράφομαι;

Οδηγίες εγκατάστασης για iOS

Iris Relay Service

 1. Πατήστε ή σαρὠστε με το κινητό σας την εικόνα:

 2. Πατήστε το κουμπί “απόκτηση” και παραμείνετε στη σελίδα μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

 3. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε το κουμπί “άνοιγμα”.

Την εγκατέστησα. Πώς εγγράφομαι;

Οδηγίες εγγραφής ΝΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 1. Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://relayservice.gr:4433/

 2. Επιλέξτε “εγγραφή νέου χρήστη”.

 3. Συμπληρώστε όλα τα πεδία με τα στοιχεία σας και πατήστε το δεξιό λευκό βέλος για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη.

 4. Συμπληρώστε όλα τα πεδία με τα στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης και πατήστε το δεξιό λευκό βέλος για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη.

Έκανα εγγραφή. Τώρα πώς λειτουργεί;

Οδηγίες εγγραφής ΝΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Iris από το κινητό ή το tablet σας.

2. Πατήστε το κουμπί “εγγραφή”

3.  Συμπληρώστε όλα τα πεδία με τα στοιχεία σας και πιέστε “συνέχεια” για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη.

4.  Συμπληρώστε όλα τα πεδία με τα στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης και πιέστε “συνέχεια” για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη.

5.  Δημιουργήστε ένα όνομα χρήστη και συνθηματικό και σημειώστε το για μελλοντική αναφορά.

6. Γράψτε το συνθηματικό σας και στο πεδίο “Επαλήθευση Συνθηματικού”.

7. Πατήστε “ΕΓΓΡΑΦΗ” για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας και να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.

Έκανα εγγραφή. Τώρα πώς λειτουργεί;

Οδηγίες χρήσης για ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

1.  Ανοίξτε από το κινητό ή το tablet σας την εφαρμογή Iris ή επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://relayservice.gr:4433/

2.  Εισάγετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας και πατήστε “πάμε!”

3.  Για να συνδεθείτε μέσω βιντεοκλήσης, επιλέξτε το εικονίδιο με την κάμερα και αναμείνατε για να συνδεθείτε με έναν διερμηνέα.

 

4.  Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, επιλέξτε “Έκτακτη Ανάγκη ή Άμεσος Κίνδυνος” για να συνδεθείτε άμεσα με διερμηνέα. Στην οθόνη Έκτακτη Ανάγκη ή Άμεσος Κίνδυνος επιλέξτε αν χρειάζεστε Ασθενοφόρο (166), Αστυνομία (100), Πυροσβεστική (199) ή Πολιτική Προστασία (112) και αναμείνατε για να συνδεθείτε με έναν διερμηνέα.

Για έξοδο από την οθόνη “Έκτακτη Ανάγκη ή Άμεσος Κίνδυνος” πατήστε “Επιστροφή στη σελίδα απλής βιντεοκλήσης”.

5. Πατήστε το κουμπί τερματισμού κλήσης για να τερματίσετε την κλήση.

Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εφαρμογής www.myiris.gr.

Οδηγός Εγκατάστασης για Android

Iris: Διερμηνεία στη Νοηματική

 1. Πατήστε ή σαρὠστε με το κινητό σας την εικόνα:

 2. Πατήστε το κουμπί “Εγκατάσταση” και παραμείνετε στη σελίδα μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

 3. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε το κουμπί “άνοιγμα”.

Οδηγός Εγκατάστασης για iOS

Iris Relay Service

 1. Πατήστε ή σαρὠστε με το κινητό σας την εικόνα:

 2. Πατήστε το κουμπί “απόκτηση” και παραμείνετε στη σελίδα μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

 3. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε το κουμπί “άνοιγμα”.

Οδηγίες εγγραφής ΝΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Σε υπολογιστή

 1. Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://relayservice.gr:4433/

 2. Επιλέξτε “εγγραφή νέου χρήστη”.

 3. Συμπληρώστε όλα τα πεδία με τα στοιχεία σας και πατήστε το δεξιό λευκό βέλος για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη.

 4. Συμπληρώστε όλα τα πεδία με τα στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης και πατήστε το δεξιό λευκό βέλος για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη.

Σε κινητό ή ταμπλέτα

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Iris από το κινητό ή το tablet σας.

2. Πατήστε το κουμπί “εγγραφή”

3.  Συμπληρώστε όλα τα πεδία με τα στοιχεία σας και πιέστε “συνέχεια” για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη.

4.  Συμπληρώστε όλα τα πεδία με τα στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης και πιέστε “συνέχεια” για να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη.

5.  Δημιουργήστε ένα όνομα χρήστη και συνθηματικό και σημειώστε το για μελλοντική αναφορά. Γράψτε το συνθηματικό σας και στο πεδίο “Επαλήθευση Συνθηματικού”.

6.  Πατήστε “ΕΓΓΡΑΦΗ” για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας και να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.

Οδηγίες χρήσης για ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

1.  Ανοίξτε από το κινητό ή το tablet σας την εφαρμογή Iris ή επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://relayservice.gr:4433/

2.  Εισάγετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας και πατήστε “πάμε!”

3.  Για να συνδεθείτε με την Υπηρεσία Relay του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών μέσω βιντεοκλήσης κατά προτεραιότητα, επιλέξτε το εικονίδιο με την κάμερα και αναμείνατε για να συνδεθείτε με έναν εκπρόσωπο.

4.  Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, επιλέξτε “Έκτακτη Ανάγκη ή Άμεσος Κίνδυνος” για να συνδεθείτε άμεσα με εκπρόσωπο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών. Στην οθόνη Έκτακτη Ανάγκη ή Άμεσος Κίνδυνος επιλέξτε αν χρειάζεστε Ασθενοφόρο, Άμεση Δράση (Αστυνομία), Πυροσβεστική ή Πολιτική προστασία και αναμείνατε για να συνδεθείτε με έναν εκπρόσωπο.  Για έξοδο από την οθόνη “Έκτακτη Ανάγκη ή Άμεσος Κίνδυνος” πατήστε “Επιστροφή στη σελίδα απλής βιντεοκλήσης”.

5. Πατήστε το κουμπί τερματισμού κλήσης για να τερματίσετε την κλήση.

Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εφαρμογής www.myiris.gr.