Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων στο ΕΙΚ Αθήνας

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ΑΘΗΝΩΝ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία για την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων τοίχου στους χώρους του.

Αναλυτικά εδώ
Μετάβαση στο περιεχόμενο