Πρόσκληση προσφοράς για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ακινήτων του ΕΙΚ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για τα ακίνητά του στην ΑΘΗΝΑ και στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Αναλυτικά εδώ
Μετάβαση στο περιεχόμενο