Η σημερινή Διοίκηση του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αποτελείται από:

  • έναν πτυχιούχο Πανεπιστημίου ειδικό σε θέματα κώφωσης, ως Πρόεδρο,
  • δύο εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας πρόσωπα
  • έναν υπάλληλο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
  • έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και
    Αθλητισμού, που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας
  • έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, που ορίζεται από το ΔΣ του Συλλόγου
  • έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), που ορίζεται από το ΔΣ της Ομοσπονδίας

Βενέττα Λαμπροπούλου

Διοικήτρια – Πρόεδρος ΔΣ

H Βενέττα Λαμπροπούλου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, διευθύντρια της Μονάδας Ειδικής Αγωγής και μελετών για Κωφούς του Παιδαγωγικού Τμήματος ∆ημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πραγματοποίησε τις σπουδές της στην Νέα Υόρκη (B.A, City University, M.Α, Columbia University, Ph.D New York University) όπου εργάστηκε και διέμενε για 15 χρόνια. Έχει υπηρετήσει από διάφορες διοικητικές θέσεις το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Υπουργείο Παιδείας και έχει συμβάλει καθοριστικά στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Αγωγής των κωφών (ίδρυση των Κέντρων ∆ιάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης, των Τμημάτων Ένταξης, των Εργαστήριων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, υιοθέτηση από τους εκπαιδευτικούς και αναγνώριση από την Πολιτεία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας το 2000).

Το επιστημονικό της έργο είναι δημοσιευμένο σε διεθνή περιοδικά και είναι μέλος συντακτικών επιτροπών διεθνών περιοδικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών για την Ειδική Αγωγή και την εκπαίδευση των κωφών.