Επαναληπτική πρόσκληση για ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισμού

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΕΙΚ ΑΘΗΝΩΝ (εκδήλωση υπηρεσίας relay).

Αναλυτικά εδώ
Μετάβαση στο περιεχόμενο