Πρόσκληση για προσφορά υπηρεσιών καθαριότητας στο ΕΙΚ Αθηνών

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας των χώρων του κτιρίου ΕΙΚ ΑΘΗΝΑΣ για ένα έτος.

Αναλυτικά εδώ
Μετάβαση στο περιεχόμενο