Κέντρο Διερμηνείας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

και  Xειλεοανάγνωσης

Κάντε αίτηση κλήσης διερμηνείας ΕΝΓ / Χειλεοανάγνωσης, επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 

Κινητό & με SMS

693 22 44 562

Email

eik.dierminia@idrimakofon.gr

Fax

210 6440803

Σταθερό

210 6438284

Ηλεκτρονική Αίτηση

πμ. / μμ.

Να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω:

8 + 4 =